BONCIANI FRANCESCO

BONCIANI FRANCESCO

Accademico 1684 (f.152 c. 69r); tassa 1690 (f. 128 c. 122); tassa 1692 (f. 117 c. 20v)