BETTINI ERMENEGILDO di ARCANGELO

BETTINI ERMENEGILDO di ARCANGELO

Elezione: Architetto, eletto Accademico 1764 (f.153 c. 10v); tasse 1764-65 (f. 121 lettera E); tasse 1764-80 (f. 134 c. 112); squittinato 12.8.1770 (f. 51 c. 18r); eletto Console 29.8.1770 (f. 62 c. 1v); eletto Conservatore dicembre 1774 (f. 62 c. 8r); squittinato 4.5.1777 (f. 52 c. 18r); eletto Conservatore 29.8.1782 (f. 62 c. 20v); eletto Consigliere 19.8.1783 (f. 62 c. 22r)