BERTI GIOVANNI CAMILLO

BERTI GIOVANNI CAMILLO

Elezione: Pittore, eletto Accademico 4.11.1703 (f. 13 cc. 56v-57r); tasse 1706-11 (f. 131 c. 136); tassa 1708-11 (f. 129 c. 106); tassa 1711 (f.119 c. 8v)