BERTI FEDERICO di PAOLO

BERTI FEDERICO di PAOLO

Elezione: Immatricolato 24.3.1669 (f. 108 c. 40v); tassa 1673 (f. 128 c. 56); tassa 1692 (f. 117 c. 20v)