BARTOLINI BALDELLI OTTAVIO ALESSANDRO

BARTOLINI BALDELLI OTTAVIO ALESSANDRO

Elezione: Tasse 1709-11 (f. 129 c. 118); tasse 1710-14 (f. 131 c. 164); squittinato 18.9.1711 (f. 37 c. 17r); tassa 1715 (f. 132 c. 76); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 17r); squittinato 3.7.1731 (f. 40 c. 12r); eletto Console risulta deceduto 17.8.1734 (f. 61 c. 38v)