AZZURRINI MICHELANGELO

AZZURRINI MICHELANGELO

Elezione: Pittore a Pisa, immatricolato 2.12.1596 (f. 28 c. 51v); tassa 1597 (f. 57 c. 74; f. 102 c. 53); tassa 1627 (f. 58 c. 14)