ANSALDI PIER GIOVANNI

ANSALDI PIER GIOVANNI

Elezione: Pittore, Accademico 1684 (f.152 cc. 23v,109r); tassa1685 (f. 128 c. 104); tassa marzo 1692 (f. 117 c. 51v)