ALBIZZI LUCA CASIMIRO

ALBIZZI LUCA CASIMIRO

Elezioni: Marchese, tasse 1706-14 (f. 131 c. 126); tasse 1715-38 (f. 132 c. 8); squittinato 20.7.1717 (f. 38 c. 14r); squittinato 13.9.1726 (f. 39 c. 14r); squittinato 3.7.1731 (f. 40 c. 10r); squittinato 10.3.1736 (f. 42 c. 9v); eletto Conservatore 4.1.1738 (f. 61 c. 47v); tasse 1738-45 (f. 133 c. 2); squittinato 27.4.1742 (f. 44 c. 7v); risulta deceduto 12.2.1745 (f. 112 c. 68);