MENICORSI ALESSANDRO di GIOVANBATTISTA

MENICORSI ALESSANDRO di GIOVANBATTISTA

Doratore dal Monte di Pietà, immatricolato 28.5.1760 (f 112 c 182); tasse 1760-70 (f. 122 cc. 5v 6r 6v 7r 7v 8v 10r 12v 14v)