MELETI JACOPO

MELETI JACOPO

Doratore, sottoposto 1684 (f.152 cc. 23r, 89r); tassa 1683 (f. 128 c. 91); tassa 1692 (f. 117 c. 36v)